See English Version

مجوز رسمی برگزاری از وزارت علوم


با توجه به اهمیت فراوان و سطح علمی بسیار بالای کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر به عنوان بزرگترین و معتبرترین گردهمایی سالانه علمی ، پژوهشی و اجرایی حوزه عمران ، معماری و شهرسازی درمجامع علمی کشور ایران  به اطلاع می رسانیم، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر موفق به دریافت مجوز رسمی برگزاری از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، جمهوری اسلامی ایران، برابر با آئین نامه شماره 15/88780 مورخ 93/05/25 هیئت امنا و هیئت های ممیزه وزارت متبوع با کد پیگیری 7004941 گردیده است.

لذا کلیه مقالات پذیرش شده  و گواهینامه های ارائه شده در این کنفرانس  مورد تایید تمام سازمان های وابسته به وزارت علوم در ایران و سایر مراکز علمی جهان می باشد و پژوهشگران عزیزمی توانند از امتیاز فوق بهره مند گردند.