See English Version

مجوز رسمی برگزاری از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری -7004941

با توجه به اهمیت فراوان و سطح علمی بسیار بالای  کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر به عنوان بزرگترین ، معتبرترین و منظم ترین گردهمایی سالانه علمی ، پژوهشی و اجرایی حوزه عمران ، معماری و شهرسازی  در کشور ایران  به اطلاع می رسانیم، این کنفرانس  موفق به دریافت مجوز رسمی برگزاری از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری برابر با آئین نامه شماره 15/88780 مورخ 93/05/25 هیئت امنا و هیئت های ممیزه وزارت متبوع با شماره مجوز7004941 گردیده است.

شایان ذکر است فقط کنفرانس های بین المللی معتبر دانشگاهی امکان اخذ مجوز از وزارت علوم را دارند لذا کلیه مقالات پذیرش شده و گواهینامه های ارائه شده در این کنفرانس مورد قبول و تایید تمام دانشگاه ها و سازمان های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران و سایر مراکز علمی جهان می باشد و پژوهشگران عزیز می توانند از امتیاز فوق بهره مند گردند.